280
دوشنبه، ۰۲ مرداد ۱۳۹۶
7
قسط‌های 250 هزارتومانی برای وام‌های 20 میلیونی

وام ضربتی ازدواج!

طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج ۲۰ میلیونی به زوج‌های جوان در حالی از دیروز آغاز شد که نحوه تقسیط این وام در بانک‌ها متفاوت است، اما به‌طور میانگین مبلغ هر قسط ۲۱۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است. طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج از اول مردادماه در شعب بانک‌ها آغاز شد و زوج‌های جوان در صف‌مانده و نیز متقاضیان در مناطق محروم، ازجمله جامعه هدف اصلی بانک مرکزی برای اجرای این طرح به‌شمار می‌روند. آن‌گونه که آمارهای رسمی بانک مرکزی روایت می‌کند، اکنون حدود نیم میلیون نفر در صف انتظار برای دریافت این وام قرار دارند و مطابق با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است که ظرف مدت دو ماه یعنی تا پایان شهریورماه امسال، این صف از بین برود؛ اما همه‌چیز، بستگی به نظام بانکی و همراهی بانک‌ها با متقاضیان دارد.

از بازیگوشی بچه‌ها نهراسیم

شماره‌های پیشین