280
دوشنبه، ۰۲ مرداد ۱۳۹۶
6
پزشکی قانونی به شایعات پاسخ داد

خرید و فروش جسد نداریم!

چندی پیش و با نامه اعضای هیأت ممتحنه علوم تشریح به سازمان پزشکی قانونی ماجرای خرید و فروش جسدها به موضوع داغ رسانه‌ها تبدیل شد. اعضای هیأت ممتحنه علوم تشریح در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان پزشکی قانونی، نسبت به در اختیار نداشتن جسد و وجود بازار مافیایی در این زمینه انتقاد کردند.

چطور سه بازیکن استقلال محروم شدند؟

استقلال قربانی قانون نانوشته

شماره‌های پیشین