280
دوشنبه، ۰۲ مرداد ۱۳۹۶
3
موج اعتراضی به پدیده آقازادگی با #ژن _خوب داغ شد

ژن _ طلبان

همواره وضعیت خانوادگی سیاستمداران برای افکار عمومی جذاب بوده است. بار دیگر قضاوت همیشگی جامعه در قبال رشد غیرطبیعی فرزندان مسوولان با تعبیر «آقازاده» با سخنان جنجالی پسر آقای محمدرضا عارف مهر تائید خورد. فعالان فضای مجازی با هشتگ ژن_خوب به این سخنان واکنش منفی نشان دادند.

برخی الزامات نواصول‌گرایی

شماره‌های پیشین