280
دوشنبه، ۰۲ مرداد ۱۳۹۶
15
ادامه برخوردهای حاشیه‌ساز قاضی‌زاده

وزیر پورشه‌سوار رسانه‌ها را لوله کرد

وزیر بهداشت در برنامه اخیر «نگاه یک» از تعطیل شدن آیتم «حاشیه‌های پزشکی» بخش خبری20:30 تشکر کرد.

خبر

شماره‌های پیشین