280
دوشنبه، ۰۲ مرداد ۱۳۹۶
14
روایتی از تعریف آیت‌الله رشاد از «فلسفه مضاف»

فلسفه مضاف، حکمت اسلامی را کاربردی می‌کند

«فلسفه مضاف» عنوانی است که در سال‌های اخیر از زبان برخی اصحاب فلسفه شنیده می‌شود. فلسفه مضاف از دید صاحب‌نظران تفاوت‌هایی با فلسفه به معنای محض دارد. فلسفه اخلاق، فلسفه تکنولوژی، فلسفه فرهنگ و... از جمله ترکیب‌هایی است که زیرمجموعه فلسفه مضاف قرار می‌گیرد. این بخش از دانش مخالفان و موافقان پیدا کرده است. از جمله موافقان و مروجان این دانش، آیت‌الله علی‌اکبر رشاد است. در این گزارش ضمن معرفی اجمالی او و فعالیت‌هایش، به بازخوانی آثار و نظریات او درباره فلسفه مضاف می‌پردازیم.

عدالت یا آزادی؟

شماره‌های پیشین