280
دوشنبه، ۰۲ مرداد ۱۳۹۶
13
به همت موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر برگزار می‌شود

بازاری از جنس هنر

بازاری از جنس هنر، این بار بهانه‌ای شده است تا با قیمتی ثابت، مردم را بازهم به سمت هنری که مدت‌هاست مغفول واقع‌شده سوق دهد و وسیله‌ای شود تا کسب‌و‌کار هنرمندان دنیای کم‌آشنای تجسمی نیز رونق بگیرد.

خبر

شماره‌های پیشین