279
یکشنبه، ۰۱ مرداد ۱۳۹۶
12
بررسی فعالیت‌های اخیر شورای بازبینی فیلم‌های توقیفی

آرشیو نخواهند شد؟

ماجرای دنباله دار فهرست فیلم‌های توقیفی با تعیین مهلت 2ماهه وزارت ارشاد و بازبینی مجدد آن‌ها توسط شورای تخصصی، مدتی است که جانی دوباره گرفته‌اند و اخبار منتشر شده در این حوزه حاوی احتمال رفع توقیف فیلم‌هایی چون «خانه پدری»،«عصبانی نیستم!»، «آشغال‌های دوست داشتنی» و «خانه دختر» هستند.

شماره‌های پیشین