279
یکشنبه، ۰۱ مرداد ۱۳۹۶
10
با حضور پزشکان گروه خیریه «زندگی خوب» در کنار مردم کلاک

ایستگاه جهادی در کرج امید آفرید

روز جمعه پزشکان و جهادگران مجموعه جهاد اجتماعی «زندگی خوب» با حضور در منطقه کلاک در حاشیه شهر کرج، خدمات رایگان پزشکی، مشاوره، مددکاری، استعدادیابی تحصیلی و... به ساکنان حاشیه استان البرز ارائه کردند. لبخند کودکان محروم و کم‌برخوردار بهترین پاداش و بزرگ‌ترین شادی است که برای جهادگران «زندگی خوب» به زندگی‌شان معنا می‌بخشد. «زندگی خوب» کاملاً مستقل و بدون هیچ‌گونه حمایت مالی رسمی به فعالیت‌های خود می‌پردازد.

نقدی بر فرهنگ کار ایرانی

برو کار کن!

شماره‌های پیشین