274
دوشنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۶
5
آمریکا در سالگرد برجام بر طبل جنگ می‌کوبد

از لبخندهای دیپلماتیک تا تلاش برای تغییر نظام

همزمان با دومین سالگرد امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بسیاری از رسانه‌های آمریکایی به بررسی وضعیت فعلی اجرای این توافق‌نامه و ارزیابی رویکرد آتی کاخ‌سفید در قبال آن پرداخته‌اند.

خبر

شماره‌های پیشین