274
دوشنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۶
3
چرا بانک‌ها به سود مصوب پایبند نیستند

تداوم سریال خطاهای بانکی

دولت دوباره اختیار تعیین و اجرای نرخ سود بانکی را به دست بانک‌ها سپرده است؛ خطایی استراتژیک که باز هم، نرخ دستوری سود بانکی را برای نظام بانکی و سپرده گذاران به ارمغان می‌آورد.

عصبانی‌ها

شماره‌های پیشین