274
دوشنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۶
13
معاون سیما از 87 درصد بیننده تلویزیون خبرداد

جهت گیرنده شما به کدام سمت است؟

هفته گذشته معاون سیما در حاشیه بازدید از روند ساخت سریال گمشدگان میزان مخاطبان تلویزیون را اعلام کرد.

خبر

بازگشت خواننده عصبانی به تلویزیون

شماره‌های پیشین