258
دوشنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
3
بزک آمریکا در گفت‌و‌گو با خسرو معتضد و عباس سلیمی نمین

باز هم جای جلاد و شهید عوض شد

اخیراً سندی هزار صفحه‌ای از پشت‌پرده کودتای 28 مرداد و دخالت آمریکا در آن منتشر شد.در این میان اما عده‌ای تلاش کردند تا بدون ترجمه این اسناد دوگانه «کاشانی-مصدق» را به وجود آورده و آیت الله کاشانی را از طرح ریزان کودتای 28 مرداد معرفی کردند.

حکومت طاغوت و حکومت الله

شماره‌های پیشین