258
دوشنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
2
رهبر انقلاب اسلامی:

آمریکا از اول دنبال تغییر نظام بوده و همیشه شکست خورده است

نقش مراجع در هدایت دولت‌ها

تذکر مشفقانه

نهاد مرجعیت و حوزه علمیه در طول زیستار دینی-سیاسی خود نشان داده‌اند که موضع مستقل از دولت‌ها در ادوار تاریخی داشته است و رویکرد نگرشی آنان در قبال مسائل پیرامونی دولت نقد سازنده برای پیشبرد اهداف جامعه اسلامی بوده است. برای بررسی رفتارشناسی نهاد مرجعیت متناسب با جایگاه رفیع آنان در کشور می‌توان به بررسی چگونگی واکنش آنان در قبال معضلات جامعه در دو برهه زمانی حضور آقایان احمدی‌نژاد و روحانی بنگریم که مؤید رویکرد ثابت نهاد مرجعیت در قبال دولت‌های مستقر است.

خبر

تیراندازی عربستان به دو قایق صیادان ایرانی

سخنگوی وزارت خارجه: اقدام گارد عربستان خلاف کنوانسیون‌های بین المللی بود

شماره‌های پیشین