258
دوشنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
14

توضیحاتی در مورد یک فیلم دروغین

در گفت وگوی «صبح‌نو» با دکتر موسی حقانی و مسعود رضایی بررسی شد

افشاگری جعلی، بخشی از پروژه نفوذ

پنجشنبه هفته گذشته وزارت خارجه آمریکا مجموعه اسناد محرمانه 1000 صفحه‌ای را منتشر کرد که در آن به اتفاقات مربوط به کودتای 28 مرداد سال 32 اشاره شده است. در اخباری که از این اسناد منتشر شد، ادعا شده است که این اسناد نقش آیت‌الله کاشانی را در کودتای 28 مرداد افشا کرده است. در گفت وگو با دو کارشناس تاریخی اولاً مفاد این اسناد و اهداف انتشارش و ثانیاً زمینه تاریخی و شواهد ادعای شراکت آیت‌الله کاشانی در کودتا و برکناری مصدق را مورد بررسی قرار دادیم.

شماره‌های پیشین