258
دوشنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
12
تاملی درباره واکنش های اخیر به سروده مهدی جهانداری

دو برخورد، دو واکنش

حواشی شعر مهدی جهانداری که با موضوع فتنه در بیت رهبر ی خوانده شد ادامه دارد. نوع واکنشی که در این چند روز به سروده جهانداری و اقدام آقای الله‌کرم شده است در نوع خود می‌تواند محل تامل قرار گیرد.

خبر

واکنش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به تشکیل اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی

ما مستثناییم

شماره‌های پیشین