239
شنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
9
رکود گسترده در بنگاه‌های تولیدی

تولیدی‌هایی که تولید نمی‌کنند

دولت در سال 93 یک بسته پیشنهادی برای شکستن رکود و رونق اقتصادی منتشر کرد. در این بسته رونق اقتصادی پس از بررسی موشکافانه دلایل رکود تورمی کشور در سالیان گذشته، راهکارهایی برای برون رفت از رکود تورمی بیان شده است. در این بسته موضوعاتی نظیر نقش بنگاه‌های پیشرو در بازار داخلی، صادرات صنعتی و خدمات پیمانکاری و مشاوره‌ای به کشورهای همسایه، گردشگری، مسکن ، تقویت سازوکار مالی تجهیز پس انداز (بازار سرمایه) بهبود وضعیت بانک‌ها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطای تسهیلات آنها، توسعه صنایع پایین دستی انرژی، بهبود مبادلات خارجی، کاهش مستمر تورم، ثبات نسبی بازار ارز، بهبود نسبی محیط کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است.

گاهی در مثل مناقشه هست!

شماره‌های پیشین