239
شنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
6
محصولات زیادی در ایران طراحی و تولید می‌شود اما اسمی از آنها نمی‌ماند

برندهای ایرانی پا می‌گیرند

برند، ثروتی غیر مشهود است که در کسب و کارهای تجاری به علت تأثیر اقتصادی، یک دارایی مهم به حساب می‌آید. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیرامون عدم ماندگاری برند در ایران به بررسی این مساله پرداخته است که بخش‌هایی از آن در ادامه خواهد آمد. برندها بر انتخاب و تصمیم مشتریان، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی اثر می‌گذارند.

شماره‌های پیشین