239
شنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
4
ایرانیان از همه جا خود را به پای صندوق‌های رأی رساندند

حماسه حضور؛ از شرق دور تا قلب آمریکا

دیروز جمعه و در حماسه‌ای دوباره، دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری همزمان با داخل کشور در ۱۰۳ کشور، ۱۳۳ نمایندگی و ۳۰۳ شعبه اخذ رأی در خارج از کشور برگزار شد و ایرانیان مقیم خارج کشور، به ویژه جوانان دانشجو، از شهرهای مختلف، خود را به شعب اخذ رأی رسانده و به کاندیدای مورد نظر خود رأی دادند.

شماره‌های پیشین