239
شنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
3
بازتاب بین‌المللی انتخابات ریاست‌جمهوری

ایرانیان؛ همیشه اول وقت

برگزاری دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران و مشارکت گسترده و آزادانه مردم در این انتخابات از طیف‌های مختلف و تمامی شئون اجتماع، موجب حیرت رسانه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای شده است. در زیر واکنش رسانه‌های مطرح بین‌المللی به‌صورت خلاصه آورده شده‌اند.

شماره‌های پیشین