239
شنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
15

ما بردیم!

نام پیروز انتخابات را نباید صرفاً در صندوق‌های رأی جستجو کرد. اگر کمی عمیق‌تر و فراتر از رقابت به مسأله انتخابات بنگریم می‌توان معیارهای دیگری برای برنده‌ انتخابات مشاهده کرد. افرادی که فارغ از نتیجه انتخابات شایسته‌ تحسین و تمجید هستند. این افراد را می‌توان پیروز حقیقی انتخابات دانست.

توئیت‌گاه

پایان شعار و برنامه‌ها و موعد توجه به مشکلات است

وقت عمل به وعده‌هاست

شماره‌های پیشین