239
شنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
12

نگاهی به سه اثر حکیم نیشابور

به مناسبت زاد روز حکیم عمر خیام

نامی، پر افتخار و البته غریب

به جرأت می‌توان گفت در میان شاعران فارسی زبان هیچ کس شهرت جهانی حکیم عمر خیام نیشابوری را ندارد. امروزه خیام همراه مولوی شناخته‌شده‌ترین شاعران پارسی گوی هستند که مورد اقبال شرق و غرب جهان قرار گرفته‌اند. مخاطبانی که امروز سراغ اشعار خیام و مولوی می‌روند لایه‌هایی از این شعرها طلب می‌کنند و می‌بینند که در کشور خودمان برخی با همین ادله، خیام و مولوی را قدیمی و کهنه می‌دانند و گرایش به مطالعه آثار این دو بزرگوار را عقب‌ماندگی!

شماره‌های پیشین