184
دوشنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
6
خواب مجلس دهم برای دستکاری تعطیلی‌های رسمی

زلزله تقویمی در بهارستان

ساماندهی تعطیلات رسمی کشور. عبارتی که در ماه‌های اخیر، زیاد در مجلس دهم شنیده می‌شود. مجلسی‌ها می‌خواهند پس از تصمیم‌گیری جنجالی درباره تعطیلی روز هشتم ربیع‌الاول، تغییرهایی اساسی در تقویم را هم پایه‌ریزی کنند. تغییرهایی که به گفته یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، دامنه آن از تعطیلات نوروزی تا تعطیلات آخر هفته خواهد بود.

استقلال فاتح دربی پرحاشیه

طلسم‌شکنی به سبک منصوریان

شماره‌های پیشین