184
دوشنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
3

یک سال‌ونیم مدارا با فتنه

بازخوانی آشوب 25 بهمن 1389 در برابر فراموش انگاری طراحان آشتی ملی

تقابل با ملت

این روزها و همزمان با سالگرد حصر سران فتنه برخی از اصلاح طلبان که با اتخاذ سیاست‌های غلط خود برای نظام چالش ایجاد کردند، مساله آشتی ملی را مطرح کرده‌اند؛اما کی این قهرصورت گرفت؟ در انتخابات سال ۸۸ عده‌ای با صندوق‌های رأی قهر کردند و رأی مردم را به رسمیت نشناختند. آن‌ها به کمک سرویس‌های امنیتی و ارتش رسانه‌ای غرب ۸ ماه مملکت را به آشوب کشاندند و تا سرحد محاربه با مردم و نظام پیش رفتند. حال می‌خواهند آشتی کنند؛ اما این آشتی الزاماتی دارد و آن پذیرش اشتباهات گذشته است. در این گزارش مروری داریم به آنچه که توسط فتنه گران صورت گرفت.

شماره‌های پیشین