184
دوشنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
11

تاب علم آوردن

درباره نامه انجمن جامعه‌شناسی به رییس‌جمهور

انجمن‌های سیاسی یا علمی؟

بعد از انتشار رسانه‌ای پیش‌نویس پیشنهادات کارگروه علوم اجتماعی شورای تحول در علوم انسانی در خصوص تغییر برخی از عناوین دروس کارشناسی جامعه‌شناسی که به گفته دکتر غلامرضا جمشیدی‌ها دبیر این کارگروه بعد از چند سال گفت‌وگو و نظرخواهی از گروه‌های آموزشی سراسر کشور صورت گرفته بود، انجمن جامعه‌شناسی ایران با انتشار نامه‌سرگشاده‌ای خطاب به ریاست محترم جمهور از اینکه این «اجتماع علمی» در تدوین این سرفصل‌ها به بازی گرفته نشده، ابراز نگرانی کرده است.

شماره‌های پیشین