162
شنبه، ۲۵ دی ۱۳۹۵
6

گورخوابی نتیجه برداشت سطحی از حقوق شهروندی

نگاهی به فراز و فرود یک ایده خیرخواهانه

دیوار مهربانی فرو ریخت!

دقیقاً پارسال همین زمان‌ها بود که توجه به پدیده‌ای به‌نام «دیوار مهربانی» در میان مردم گل کرد و مورد توجه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. آنقدر این اتفاق خوشایند بود و به مذاق بسیاری خوش آمد که بازتاب عجیبی هم در رسانه‌های جهانی پیدا کرد. هر روز به تعداد این دیوارها اضافه می‌شد و به جز دیوار مهربانی کلبه مهربانی، ماشین مهربانی، یخچال مهربانی، میز مهربانی، سبد مهربانی، کتابخانه مهربانی و... به آن اضافه شد تا هر چه مهربانی است را در خود جای دهد. اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود اینکه؛ حالا که نزدیک به یک سال از آن ماجرا و تب و تاب گسترده‌اش می‌گذرد چه خبر از دیوارهای مهربانی؟ دیوارهایی که الان به هر یک از آنها سر بزنید انگار سال‌ها روی آنها گرد فراموشی پاشیده‌اند. دیوارهای خاک‌خورده‌ای که فقط چند میخ و دو کلمه دیوار مهربانی از آن باقی مانده و خبری از لباس‌هایی که قرار بود روی آنها باشد تا کسانی که نیازمند هستند از آنها استفاده کنند نیست. آیا ما مردم جوگیری هستیم؟ آیا دیوار مهربانی که آنقدر بازخورد داشت باید به این زودی تب آن فروکش می‌کرد؟ مگر این ایده، ایده خوب و جانانه‌ای نبود؟ پس ما را چه شد که دیگر هیچ‌کس رغبت نمی‌کند لباس‌هایی که شاید نیاز به آنها ندارد روی میخ‌های دیوار مهربانی آویزان کند؟

شماره‌های پیشین