162
شنبه، ۲۵ دی ۱۳۹۵
11
گزارش اکران هفتگی

چهار اصفهانی نیم میلیاردی

در این هفته «خانه‌ای در خیابان چهل و یکم» و «شاباش» به ترکیب اکران اضافه شد که به ترتیب با موضوع اجتماعی و کمدی توان جذب مخاطب را دارند. همچنین در میان فیلم‌های روی پرده فیلم «هفت ماهگی» نظر مخاطبان را به خود جلب کرد.

خبر

شماره‌های پیشین