161
چهارشنبه، ۲۲ دی ۱۳۹۵
9
چرا شرکت‌های غیرخصوصی زیربار پیوست فرهنگی نمی‌روند؟

از واردات کالای لوکس تا جهاد فرهنگی

سال‌هاست شرکت‌های خصوصی با پدیده «مسوولیت اجتماعی» روبه‌رو هستند و مسوولیت اجتماعی شرکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد. بر اساس تعاریف عمومی مسوولیت اجتماعی شرکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد.

شماره‌های پیشین