161
چهارشنبه، ۲۲ دی ۱۳۹۵
6
نگاهی به یک عمر تلاش دکتر علی شریعتی

تولید علم بدون تربیت، شدنی نیست

دکتر علی شریعتمداری روز دوشنبه در شهر شیراز و در سن ۹۳ سالگی به علت کهولت سن دار فانی را وداع گفت.

قاب خبر

شماره‌های پیشین