161
چهارشنبه، ۲۲ دی ۱۳۹۵
16
طوبای محبت مرحوم حاج محمد اسماعیل دولابی

عبادت باب مزاج

توئیت گاه

چیستی علوم انسانی اسلامی- آخر

تلقی‌های متافیزیکی

صبح نو

طوبای محبت مرحوم حاج محمد اسماعیل دولابی

عبادت باب مزاج

چقدر نمازی که حمد خدایش را بکند لذیذ و پاک است، آیا این باب مزاج نیست؟  به هنگام نماز با صاحبش تماس می‌گیرد، آیا جا دارد که از بابت آن مزد بخواهد؟  آیا هیچ مزدی بهتر از نماز می‌شود تصور کرد؟  از الان تا 50 روز دیگر قرار می‌گذاریم که یک چیزی بنویسید که بتواند مزد نماز باشد و از خود نماز بهتر باشد. لابد مزد، باید بهتر از خود کار باشد...
  برای روزه هم همین‌طور. برای دست سر یتیم کشیدن چیزی را پیدا کن که از آن بهتر و مزد آن باشد... گفت پس چرا آدمی به هنگام عبادت احساس سنگینی دارد؟  فرمود چون نمی‌داند که چه کاره است. خیال می‌کند خداوند کار شاقی بر عهده‌اش گذاشته است. لذا با خُلق تنگ می‌رود و می‌دانید که خلق تنگ قرب نمی‌آورد.

 

captcha
شماره‌های پیشین