161
چهارشنبه، ۲۲ دی ۱۳۹۵
13
تأملی بر مفهوم بومی بودن علم

از چه چیز سخن می‌گوییم؟

آیا علم بومی به معنی کنار گذاشتن تجربیات جهانی است؟ آیا نظریات جهانی را می‌توان به سادگی مورد استفاده قرار داد؟ شرایط این استفاده چیست؟ این‌ها سوالاتی است که همیشه در مواجهه با مفهوم علم بومی طرح شده‌اند. در قسمت اول این نوشتار تلاش شده تا سؤالات بررسی شوند.

خبر

شماره‌های پیشین