161
چهارشنبه، ۲۲ دی ۱۳۹۵
10
گفت‌وگو با یک طلبه گرافیست

آیه‌گرافی را بین‌المللی می‌کنیم

همنشینی آیات و تصاویر، کار خلاقانه‌ای است که می‌تواند هر چه بیشتر انسان‌ها را با آیات قرآنی مأنوس کند. حتی می‌تواند کاری کند هر فردی برای دقایق بیشتری روی آیات تأمل کرده و به آن فکر کند و شاید تأثیر بهتری هم بگیرد.

شماره‌های پیشین