160
دوشنبه، ۲۰ دی ۱۳۹۵
13
جزئیات جدیدی از نحوه تعامل با پیام‌رسان‌های خارجی

تلگرام باید در ایران نماینده حقوقی داشته باشد!

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور روز گذشته و در حاشیه یک همایش به جزئیات جدیدی در زمینه نحوه تعامل با پیام‌رسان‌های خارجی مانند تلگرام و همچنین ثبت‌نام مدیران کانال‌های پرمخاطب ایرانی اشاره کرده است.

توهین خواننده زن به مقدسات‌؟!

خبر

شماره‌های پیشین