160
دوشنبه، ۲۰ دی ۱۳۹۵
11
پروژه سیروس، جراحی معیوب شرکت عمران و بهسازی در بافت فرسوده

فاجعه نواب تکرار می‌شود

شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران از پروژه سیروس-یک باعنوان یک نمونه موفق در بازآفرینی شهری یاد می‌کند. پروژه‌ای که از بسیاری جهات با تخریب و بازسازی قرابت بیشتری دارد! در این یادداشت از کاستی‌های این طرح خواهیم گفت؛ از تخریب گسترده و بی‌توجهی به حداقل‌های زیست شهری.

آغاز ثبت‌نام برای نخستین درس‌گفتار زمستانه

طیف‌بندی حوزه به «مدرسه آفاق» رفت

شماره‌های پیشین