16
دوشنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۵
11
روایت انقلاب از ایستگاه لندن

جبهه‌ای جدید علیه انقلاب اسلامی

برخی قرائن و شواهد حاکی از آن است که شبکه‌های بیگانه تحرکات جدی آکادمیک و رسانه‌ای را برای پروژه تحریف تاریخ جمهوری اسلامی آغاز کرده‌اند. از یارگیری میان محققان و پژوهشگران گرفته تا جمع‌آوری آرشیو و اسناد تاریخی از قبل و بعد از انقلاب.

شماره‌های پیشین