159
یکشنبه، ۱۹ دی ۱۳۹۵
5
نخست وزیر ترکیه به بغداد سفر کرد

آنکارا: #اشتباه_کردیم

ساعاتی از انتشار جمله سهمگین «نومان کورتولموش» معاون نخست وزیر ترکیه، مبنی بر اشتباه کشورش در تعامل با پرونده سوریه نگذشته بود که بینالی ایلدیریم، نخست وزیر ترکیه به بغداد نشان داد که سران آنکارا برای برقراری مجدد روابط با دو همسایه جنوبی خود سر از پا نمی‌شناسند تا بدین وسیله خود را از چالش بزرگی که در آن گرفتار آمده‌اند، رهایی بخشند.

خبر

شماره‌های پیشین