159
یکشنبه، ۱۹ دی ۱۳۹۵
13
احتمال تولید سری جدید «سینما یک» قوت گرفت

جای خالی برنامه‌های سینمایی درتلویزیون

در سال‌های گذشته تولید و پخش برنامه‌های سینمایی از شبکه‌های مختلف سیما رواج پیدا کرد، برنامه‌هایی مثل سینما یک، صدفیلم، سینما چهار و سینما ماوراء که هریک در زمان پخش خود با توجه به سیاست‌های آن شبکه و برنامه به انتخاب، معرفی، نقد و پخش آثار سینمایی مختلف مبادرت می‌کردند.

خبر

شماره‌های پیشین