158
شنبه، ۱۸ دی ۱۳۹۵
9
مجلس در یک رای‌گیری جنجالی درباره«بیمه سلامت» تصمیم گرفت

چالش دستگاه رأی خوان در بهارستان

هفته گذشته، مجلس شورای اسلامی یکی از پرچالش ترین جلسه‌های خود را در نیمه آذرماه از سرگذراند. جلسه‌هایی که از پاره کردن کاغذهای برنامه ششم توسعه توسط آقای «نادر قاضی پور» و پرتاب آن به سمت هیات رییسه آغاز شد و با جنجال رأی گیری و خرابی دستگاه ثبت آرای نمایندگان در ماجرای تصویب یک واگذاری جنجالی به اوج رسید. واگذاری«شورای عالی بیمه سلامت» به وزارت بهداشت، موضوع رأی گیری از نمایندگان در لایحه برنامه ششم توسعه بود که با اختلاف تنها یک رأی به تصویب نمایندگان نرسید. هرچند خرابی دستگاه ثبت آرا، سبب شد تا ماجرای این رأی گیری خبرساز همچنان ادامه دار و بررسی و تصمیم گیری درباره آن به اولین جلسه علنی مجلس یعنی امروز موکول شود.

قاب خبر

شماره‌های پیشین