158
شنبه، ۱۸ دی ۱۳۹۵
3
سناریوی تعیین دستمزد منطقه‌ای

حقوق سال 96 چقدر افزایش می‌یابد؟

این روزها بحث بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار در محافل کارگری گرم شده و طبق روال هر سال، شورای عالی کار نشست‌هایی را با حضور نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان برگزار می‌کند.

«دایلاما»؛ دوراهی شفافیت و امنیت

شماره‌های پیشین