158
شنبه، ۱۸ دی ۱۳۹۵
2
فعالان اجتماعی و نمایندگان مجلس خواستار شدند

شفافیت در پرونده فریدون

«حسین فریدون» مرد ساکت کابینه یازدهم است؛ کسی که به پرنفوذی او در کابینه نمی‌توان یافت اما درعین حال کمتر مصاحبه یا نقل قولی در این چندسال از او می‌توان یافت. شخصی که در مهم‌ترین موضوعات کشور از جمله برجام همیشه رد پایی از او دیده می‌شود و همواره در کنار رییس جمهور است، دستیار ویژه روحانی که نقشی کلیدی در توافق هسته‌ای ایفا کرد.

رهبر انقلاب اسلامی:

جلوی فتنه گران در سوریه گرفته نمی‌شد باید در تهران جلوی آنها را می‌گرفتیم

خبر

شماره‌های پیشین