158
شنبه، ۱۸ دی ۱۳۹۵
11
گزارشی از نشست «بازخوانی پارادایم دوفضایی شدن‌ها و آینده فرهنگ در جهان»

هستی در حال هوشمند شدن است

«بازخوانی پارادایم دوفضایی شدن‌ها و آینده فرهنگ در جهان» عنوان سخنرانی نهمین جلسه از سلسله نشست‌های «کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی» بود که سه‌شنبه 14دی در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران با سخنرانی آقای دکتر «سعیدرضا عاملی» عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و به صورت کارگاهی برگزار شد. یونسکو حدود 600 کرسی در جهان دارد و عناوین این کرسی‌ها نیز منحصربفرد هستند. کرسی‌هایی را هم که به یک جایی اختصاص دادند نمونه آن را به‌جای دیگری نمی‌دهند.

خبر

شماره‌های پیشین