158
شنبه، ۱۸ دی ۱۳۹۵
10
معضلی به نام تدریس مسائل جنسی به کودکان

چالش آموزش «اسمش را نگو»

یکی از مهمترین دغدغه‌های والدین و وزارت آموزش و پرورش، موضوع آموزش مسائل جنسی به کودکان است. دغدغه‌ای که همچنان برای به دست آوردن راهکار مناسب به توافق مشترک نرسیده‌اند؛ آن هم در زمانه‌ای که مخاطبان به ویژه کودکان و نوجوانان که به وسایل مدرن ارتباطاتی، بسیار راحت دسترسی دارند؛ می‌توانند از طریق آن کنجکاوی‌های خود را معمولاً به شکل نادرست برطرف کنند. متاسفانه تابو بودن صحبت درباره مسائل جنسی از یک طرف و از طرف دیگر ناآگاهی والدین و حتی معلمان و مربیان در زمینه چگونگی پاسخ دادن به سؤالات جنسی کودکان و همچنین نبود منابع آموزشی مناسب در این زمینه، موجب شده تا کودکان و نوجوانان در برزخی بمانند که آنها را به مسیرهای اشتباه نیز می‌کشاند. نبود سیاست‌های روشن و قانونی درباره آموزش مسائل جنسی به کودکان باعث شده عده‌ای پاک کردن صورت مساله را بهترین راهکار می‌دانند؛ در صورتی که همین موضوع زمینه را برای به وجود آمدن سلیقه‌های متفرقه، فردی و حتی خطرناک برخی سودجویان و فرصت طلبان ایجاد می‌کند. از جمله کتابی که با عنوان «لک لکی در کار نیست» در کشور ترجمه و به راحتی به عنوان یک منبع درسی آموزش مسائل جنسی در برخی آموزشگاه‌ها و مهدها مورد تدریس قرار گرفت؛ درصورتی که به هیچ عنوان این کتاب منبع آموزشی مناسبی در این باره نیست و به همین دلیل با واکنش‌های منفی بسیاری مواجه شد.

شماره‌های پیشین