157
چهارشنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۵
8
چالش دو شغله‌ها در نظام مهندسی حل می‌شود؟

ترکان: راه دولت قبل را ادامه می‌دهیم!

دو نفر از سه کاندیدای معرفی‌شده به وزیر راه و شهرسازی، مسوولیت نمایندگی مردم در مجلس را برعهده دارند که این موضوع، علاوه‌بر اینکه «تأمل متولی بخش مسکن و ساختمان برای اعلام یکی از نامزدها به رییس‌جمهور بابت صدور حکم ریاست» را در پی داشته، باعث شکل‌گیری دو نگاه متفاوت بین مهندسان ساختمانی نسبت به «پیامدهای استقلال یا عدم استقلال سکان‌دار نظام مهندسی» شده است. هیات مدیره‌های دوره هفتم فعالیت سازمان‌های استانی نظام مهندسی ساختمان از نیمه سال گذشته مشغول به‌کار شدند اما تاکنون، رییس سازمان نظام مهندسی کشور که از برآیند انتخابات شورای مرکزی سازمان و در نهایت، صدور حکم از سوی دولت منصوب می‌شود، تعیین نشده است.

خبر

شماره‌های پیشین