157
چهارشنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۵
10
استاد امپریال کالج لندن اعلام کرد

ضربات جبران‌ناپذیر اصلاحات اراضی بر آب و کشاورزی

استاد امپریال کالج لندن معتقد است اصلاحات اراضی، زمین‌های کشاورزی در ایران را خرد کرده و کشاورزی صنعتی و متمرکز را تبدیل به کشاورزی معیشتی کرده‌است. این تغییر شیوه ضربات جبران‌ناپذیری به منابع آب و کشاورزی ایران واردکرده‌است. به اعتقاد وی با اندکی خردورزی و نگاه کلان به مسائل، نه تنها می‌توان تولید محصولات کشاورزی را افزایش داد، بلکه می‌توان مصرف آب را هم کاهش داد.

شماره‌های پیشین