156
سه شنبه، ۱۴ دی ۱۳۹۵
8

خبر

رد سیاه تاکسی‌های فرسوده بر هوای تهران

«روزانه 18 میلیون سفر در تهران انجام می‌شود که سهم ناوگان تاکسیرانی 3.5 میلیون نفر است. تقریباً از هر 5 شهروند تهرانی یک نفر تاکسی‌سوار است. یعنی چیزی نزدیک به 720 هزار تهرانی. تعداد تاکسی‌های فرسوده کشور نیز 90هزار عدد اعلام شده که از این تعداد 17 هزار تاکسی فرسوده در پایتخت تردد می‌کند و از این تعداد 6هزار و 300 عدد آن پیکان است.» آنچه خواندید آمار سرانگشتی از میزان تاکسی‌های فرسوده پایتخت و میزان مسافرانی است که هر روز از این وسیله حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند؛ در حالی که دیگر تهران به دلایل مختلف از جمله وجود تاکسی‌های فرسوده توان نفس کشیدن ندارد. حالا سؤالی که در این میان مطرح می‌شود این است که چرا تاکسی‌های فرسوده از شهرها نمی‌روند؟

شماره‌های پیشین