156
سه شنبه، ۱۴ دی ۱۳۹۵
6
کمپینی برای شفافیت حقوق مدیران

«و عموم مردم» نامحرم هستند؟

آقای احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و مدیر فعلی دیده‌بان شفافیت و عدالت پیامی را در فضای مجازی منتشر کرده تا مردم با امضای یک نامه جلوی حذف شفافیت اقتصادی را بگیرند. در پیام احمد توکلی آمده است: «هفته پیش ماده‌ای در مجلس تصویب شد تا حقوق مدیران در سامانه‌ای در اختیار دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم قرار گیرد. عده‌ای از نمایندگان خواستار حذف عبارت «و عموم مردم» در این مصوبه هستند. برای جلوگیری از تلاش این نمایندگان با امضای خود در سایت vaomoomemardom.com حمایت خود را از این ماده اعلام نمایید و این پیام را دست به دست بچرخانید تا «عموم مردم» از آن مطلع شوند.»

پساب‌ها حلقه گمشده برنامه ششم توسعه

شماره‌های پیشین