156
سه شنبه، ۱۴ دی ۱۳۹۵
5
توازن جمعیت فلسطینیان و صهیونیست‌ها رو به تغییر است

زنگ خطر تغییر دموگرافی در فلسطین اشغالی

از سال 1948 میلادی و با آغاز مهاجرت گسترده یهودیان از سراسر جهان به فلسطین، بحث تغییر دموگرافی یا جغرافیای انسانی در این کشور عربی-اسلامی از مهم‌ترین چالش‌های موجود پیش روی فلسطینیان بوده است؛ حال با حلول سال نو میلادی، آمارهای ارائه شده نشان می‌دهند که سال 2017 نقطه عطفی در این رابطه بوده و جمعیت صهیونیست‌های شهرک نشین در فلسطین اشغالی، به‌زودی از جمعیت صاحبان اصلی این آب‌و‌خاک فزونی خواهد گرفت.

نزدیک به 60 تن شهید شدند

بغداد درآتش و خون

شماره‌های پیشین