156
سه شنبه، ۱۴ دی ۱۳۹۵
15
گزارشی درباره حامیان مالی کنسرت‌های موسیقی

تجارتی روی دوش نت‌ها

برخی آن را مختص گروهی خاص می‌دانند و برخی دیگر اعتقادی به غیرقابل دسترس بودنش ندارند، اما سابقه تاریخی نشان می‌دهد که کنسرت موسیقی از ابتدا هم به گروهی خاص تعلق داشته است. گروهی از اشراف زادگان که به واسطه طبقه اجتماعی‌شان می‌توانستند آثار موسیقی را حضوری بشنوند و ببینند.

خبر

شماره‌های پیشین