155
دوشنبه، ۱۳ دی ۱۳۹۵
4
جنگ تمام عیار با صهیونیست‌ها ادامه دارد

موفقیت‌های جنبش تحریم اسرائیل در سال 2016

جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم رژیم صهیونیستی در سال 2016 نیز با وجود تلاش‌های مذبوحانه صهیونیست‌ها توانست ضمن جذب نظر افراد و نهادهای مدنی هرچه بیشتری در سراسر جهان، موفقیت‌های خیره‌کننده‌ای در راستای هدف اصلی خود یعنی احقاق حق مردم مظلوم فلسطین به‌دست آورد.

خبر

شماره‌های پیشین