155
دوشنبه، ۱۳ دی ۱۳۹۵
2

خبر

کمتر از پنج‌ماه به برگزاری انتخابات

دولت به‌جای پاسخگویی در خود انتقادی است

در روزهای گذشته موضوع گور خواب‌ها در آرامستان شهریار به بحث داغ شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. با ورود تعدادی از هنرمندان به این موضوع، دولت مجبور شد به‌صورت تمام‌قد حضور رسانه‌ای داشته باشد، تا جایی که آقایان ربیعی و نهاوندیان به نمایندگی از دولت در شهریار حاضر شدند. اما مهم‌ترین اظهارات در این خصوص را رییس‌جمهور داشت.

وعده حقوقی دولت به کارمندان

افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان در سال 96

شماره‌های پیشین