155
دوشنبه، ۱۳ دی ۱۳۹۵
14

جشنواره عمار و درک کلان‌شهری از فتنه 88

چهار سال پیش از این در یادداشتی با عنوان «جشنواره عمار و مردمی شدن سینما» نوشته بودم که فتنه 88 را نباید صرفاً به‌صورت سیاسی‌اش فروکاهید بلکه در آیینه آن باید منازعات فرهنگی و ایدئولوژیک ناشی از ضعف حاکمیت در «اجتماعی کردن» ارزش‌ها و آرمان‌هایش در اتباع ملی‌اش دید.

خبر

شماره‌های پیشین